ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com
$ 12.70 دولار
1 سال
$ 12.70 دولار
1 سال
$ 12.70 دولار
1 سال
.net
$ 14.00 دولار
1 سال
$ 14.00 دولار
1 سال
$ 14.00 دولار
1 سال
.org
$ 14.00 دولار
1 سال
$ 14.00 دولار
1 سال
$ 14.00 دولار
1 سال
.info
$ 14.00 دولار
1 سال
$ 14.00 دولار
1 سال
$ 14.00 دولار
1 سال
.me
$ 5.00 دولار
1 سال
$ 29.99 دولار
1 سال
$ 29.99 دولار
1 سال
.in
$ 6.00 دولار
1 سال
$ 12.00 دولار
1 سال
$ 12.00 دولار
1 سال
.tel
$ 14.00 دولار
1 سال
$ 14.00 دولار
1 سال
$ 14.00 دولار
1 سال
.tv new!
$ 27.00 دولار
1 سال
$ 27.00 دولار
1 سال
$ 27.00 دولار
1 سال
.live new!
$ 5.00 دولار
1 سال
$ 24.99 دولار
1 سال
$ 24.99 دولار
1 سال
.top hot!
$ 5.50 دولار
1 سال
$ 9.00 دولار
1 سال
$ 9.00 دولار
1 سال
.fun new!
$ 5.00 دولار
1 سال
$ 24.99 دولار
1 سال
$ 24.99 دولار
1 سال
.pro new!
$ 7.50 دولار
1 سال
$ 16.99 دولار
1 سال
$ 16.99 دولار
1 سال
.us
$ 7.50 دولار
1 سال
$ 9.99 دولار
1 سال
$ 9.99 دولار
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains